Hur skriver jag ett bra CV?Vårt främsta råd är att använda en CV-mall som du sedan kan skräddarsy baserat på positionen du söker. Det tar ungefär 15 sekunder för en rekryterande chef att bestämma sig för att gå vidare med en ansökan – gör dig själv en tjänst och lägg ned lite tid. Det kommer löna sig.

 

Vilka avsnitt ska finnas med


  • Kontaktuppgifter
  • Utbildning & kurser
  • Arbetslivserfarenhet
  • Kompetenser och andra färdigheterVad bör stå under varje avsnitt

 

Kontaktuppgifter

Här skriver du ditt namn, adress, telefon, mail, linkedin URL

Du kan givetvis även länka till egen hemsida och har du branschspecifik profilsida kan du länke till denna här.

Ålder, kön och nationalitet är en debatterad fråga. Du väljer själv, de flesta bra arbetsgivare tar inte hänsyn till detta.


Utbildning & kurser

Ta med alla examens. Har du universitetsexamen är det redan givet att du har högstadieexamen, skippa då detta. Skriv ditt lärosäte, inriktning och vilken nivå av examen du tog. Titel på examensarbete kan vara relevant beroende på tjänst du söker. Har du ett GPA-betygsnitt över 3.5/5 är det även lämpligt att ta med.

Gällande kurser: Ta inte med alla universitetskurser du läst. Är det något extra relevant för jobbet kan det däremot vara bra. Ta med övriga kurser eller certifieringar som har adderat till din kompetens.


Arbetslivserfarenhet

Skriv bolagsnamnet, orten och tidsperioden för anställningen. Skriv givetvis även din roll/arbetstitel. För att beskriva tjänsten så är det ”punkt”-formen som ger bästa utfall generellt sätt, detta beror dock på bransch och tjänst. Beskriv dina arbetsuppgifter kort och koncist. En bra tumregel är att dela sina arbetsuppgifter i 3-6 delpunkter.


Kompetenser och andra färdigheter

Skriv med kompetenser relevanta för det jobb du söker. Finns det branschspecifik kunskap som du vet är eftertraktat för det jobb du söker? Skriv då självklart med dessa. Det är under kompetenser och färdigheter som du enkelt och koncist kan sticka ut. Vissa gånger letar rekryterande chef bara efter ett visst ord för att uppmärksamheten ska vara fångad.

 


Hur bör ditt CV vara strukturerat


Oavsett om du har 5 eller 50 års erfarenhet. Försök hålla dig till max 2 sidor. Ett återkommande misstag är att försöka få med alla sina arbetsuppgifter och livshistoria på sitt CV.


Skriv ditt CV i kronologisk ordning, den senaste tjänsten eller utbildningen du gått är mest relevant och färsk. Därför ska den ligga högst upp.


Fokusera på att vara tydlig. Vårt starkaste tips är att hålla dig till 3–6 punkter och 1-2 rader per punk på respektive tjänst du vill beskriva. Utmana dig genom att ta bort detaljer som du ändå kan lyfta på intervjun.


Var tjänsten för över 10 år sedan? Eller varade anställningen bara ett par månader? Då räcker det med en punkt för att förklara tjänsten.


Söker du ditt första sommarjobb kanske du får jobba med att fylla ut ditt CV. Har du 40 års arbetslivserfarenhet får du snarare jobba med att komprimera ditt CV.

 


Hur gör man med referenser på sitt CV?


Du behöver inte lämna kontaktuppgifter till dina referenser direkt på ditt CV. Längst ner på ditt CV kan du dock skriva att referenser lämnas vid begäran.


Beroende på vilket yrke du har kan en bilaga däremot vara av värde. Vill du visa en portfolio av tidigare projekt/utförda arbeten så kan detta vara nyckeln till att du faktiskt får jobbet inom vissa branscher. Det kan till och med vara mer värdefullt än CV:t i sig.